نمونه کارهای هویت بصری:

با کلیک بر روی هر پروژه، نمونه کارهای مرتبط با آن پروژه را مشاهده بفرمایید.

پروژه طراحی و هویت سازی نماد اعتماد الکترونیکی

پروژه طراحی و هویت سازی نماد اعتماد الکترونیکی:

 

پروژه طراحی و هویت سازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

پروژه طراحی و هویت سازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد):

پروژه کلینیک واریس جهاد دانشگاهی

پروژه کلینیک واریس جهاد دانشگاهی:

پروژه آلبرت بک

پروژه آلبرت بک:

پروژه فناوری صنعت اسب

پروژه فناوری صنعت اسب:

پروژه رسانه نیکی

پروژه رسانه نیکی:

پروژه آکادمی تنیس کودکان

پروژه آکادمی تنیس کودکان:

پروژه جهان مجد

پروژه جهان مجد:

پروژه ماهی خوران

پروژه ماهی خوران:

پروژه کارپیرا